Skip to content

STORNO PODMIENKY


– Počas bežného roka – ak klient zruší svoju rezerváciu viac ako 14 dní pred nástupom na pobyt, bude mu vybraná záloha vo výške 30% hodnoty ubytovania vrátená na bankový účet.

– Počas bežného roka – ak klient zruší svoju rezerváciu 14 dní a menej pred nástupom na pobyt, vybraná záloha vo výške 30% hodnoty ubytovania ostáva ubytovateľovi ako storno poplatok.

– Počas silvestrovského pobytu sa požaduje od klienta záloha 50% hodnoty ubytovania.
Táto záloha je nevratná ! Ak klient svoju rezerváciu z akéhokoľvek dôvodu zruší pred nástupom na pobyt, vybraná záloha vo výške 50% hodnoty ubytovania ostáva ubytovateľovi ako storno poplatok.